Kwaliteit

Het woord ‘kwaliteit’ ligt tegenwoordig op ieders lip en het is dan ook een veel gehoord argument waarom u als klant voor een leverancier moet kiezen. Het is echter de vraag of iedereen het zelfde bedoelt als men het woord ‘kwaliteit’ tevoorschijn haalt.  Maar wat is nou eigenlijk exact de definitie van het woord?

Laten we kijken naar een definitie: Net dat kleine extraatje meer voldoen aan de steeds veranderende verwachtingen van de klant.

Dat gezegd hebbende hecht TEAM Beveiliging er grote waarde aan haar kwaliteitssysteem optimaal te houden en te innoveren daar waar nodig is. Juist deze innovatie is van groot belang de essentie van het kwaliteitssysteem moet een samenhang zijn van de wensen, eisen en behoeften van haar opdrachtgevers. Daarbij is het voor TEAM Beveiliging belangrijk om u als opdrachtgever betrokken te houden bij de dienstverlening en om u betrokken te houden is de dienstverlening zeer transparant gemaakt door een helder en inzichtelijk rapportagesysteem.

Via dit rapportagesysteem hanteert TEAM Beveiliging drie methodieken:

  • Constante onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening en de naleving van gemaakte afspraken.
  • De inzet van een persoonlijke en platte communicatiestructuur om de klant tevredenheid te monitoren.
  • Het verwerken en evalueren van alle beschikbare data in overzichtelijke dagelijkse, maandelijkse, specifieke incident/calamiteit- en managementrapportages.

plaatkwaliteit